Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI CẤP QUỐC GIA VÒNG 19

13:30 10/04/2013

Như công văn số 532/BGDĐT- GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi Cấp Quốc gia “Cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2012-2013”. Để tổ chức kì thi cấp Quốc Gia thành công, các Tỉnh, Thành Phố cần lưu ý một số nội dung trong hướng dẫn sau:

  1. Thời gian tổ chức thi cho cả 3 khối lớp 5, 9, 11 trong 1 ngày duy nhấtTừ 08h00 đến 12h00 ngày 23/04/2013.

 (Nếu có sự cố, BTC thi cấp Tỉnh cần báo gấp về BTC thi cấp quốc gia theo đường dây nóng 0985050281; 01693081988; 0943963234; 0936128331; 01296899689 để thi lại ngay trong ngày)

+ Số lượng học sinh tham gia thi của 1 khối lớp tối đa là 20 học sinh.

+ Danh sách đội tuyển dự thi cấp toàn quốc được Ban tổ chức thi cấp Tỉnh gửi cho Ban tổ chức thi cấp toàn quốc trước ngày 15/04/2013 qua email: violympic@moet.edu.vn. (xin xem mẫu tại đây)

+ Mỗi phòng thi tối đa 20 thí sinh, khoảng cách giữa 2 thí sinh cách nhau tối thiểu là 1,5m.

+ Đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt, có máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố. Dự phòng nguồn điện, Đảm bảo đường truyền Internet.

+ Các thí sinh dự thi Cấp Quốc gia Vòng 19 cần phải thi qua hết vòng thi số 18.

+  Khi tổ chức thi cấp Quốc gia phải đảm bảo việc lập danh sách thi, hội đồng thi, tổ chức thi, tạo mã thi như hướng dẫn. 

2. Tạo mã thi cấp Quốc gia

- Mã số thi do Ban tổ chức thi cấp toàn quốc cấp cho BTC các Tỉnh, Thành Phố  ngày 19/04/2013. Cán bộ được giao nhiệm vụ nhận Mã số thi cấp toàn quốc của tỉnh, thành phố liên hệ với Ban tổ chức thi cấp toàn quốc (Qua email: violympic@moet.edu.vn) hoặc số điện thoại 043.7956250, 043.7956249) để nhận mã số, thực hiện theo hướng dẫn và phải bảo mật mã số theo quy định.

3. Hội đồng thi và Ban Giám sát

a) Hội đồng thi cấp toàn quốc (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) tại các tỉnh, thành phố do lãnh đạo Sở GDĐT nơi tổ chức cuộc thi ra quyết định thành lập trước ngày 16/4/2013 với các thành phần sau đây:

- Đại diện Ban Giám đốc hoặc lãnh đạo các phòng GDTH, GDTrH, Khảo thí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng. Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng của trường nơi đặt địa điểm thi làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

- Ban Thư ký: Gồm ít nhất 2 cán bộ, giáo viên;

- Các ủy viên là các cán bộ, chuyên viên của Sở GDĐT, giáo viên môn Tin học, môn Toán và những cán bộ phục vụ cuộc thi.

b) Ban Giám sát

- Mỗi Sở GDĐT trước ngày 10/4/2013 ra Quyết định cử đoàn cán bộ có ít nhất 03 người (trong đó có 01 lãnh đạo Sở hoặc lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học hoặc Phòng Giáo dục Tiểu học hoặc Phòng Khảo thí và các giáo viên, gồm giáo viên môn Toán hoặc môn Tin học) tham gia giám sát tại tỉnh, thành phố khác bảo đảm 01 người/phòng thi. Địa điểm giám sát theo phân công của Ban Tổ chức thi cấp toàn quốc (bảng phân công kèm theo công văn này).

- Trường hợp các Sở GDĐT không cử đội tuyển tham dự kì thi cấp toàn quốc đề nghị vẫn cử Ban Giám sát thi theo bảng phân công. Nếu Sở GDĐT nào không cử đội tuyển tham dự kì thi cấp toàn quốc thì thông báo cho Sở GDĐT được cử đến giám sát biết để không phải cử người đi giám sát trước ngày 10/4/2013. Danh sách cán bộ giám sát có đóng dấu của Sở GDĐT cử đi và gửi cho Sở GDĐT nơi đến để lưu hồ sơ của Hội đồng thi.

- Biên bản giám sát thi được gửi cùng với hồ sơ thi của Hội đồng thi.

c) Kinh phí

Kinh phí tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Sở GDĐT.

 

4. Tổ chức thi 

v  Họp Hội đồng thi: ngày 22/4/2013.

Hội đồng thi bắt đầu làm việc từ 14h00, tiến hành phân công nhiệm vụ, kiểm tra các hồ sơ cần thiết phục vụ cuộc thi, kiểm tra cơ sở vật chất và kiểm tra niêm phong của phong bì Mã số thi cấp toàn quốc.

v  Tiến hành vòng thi cấp toàn quốc: ngày 23/4/2013.

- 8h00: Khai mạc cuộc thi.

Tại lễ khai mạc Hội đồng thi thông báo quy định cho các thí sinh: Không được mang các tài liệu vào phòng thi; Được mang máy tính cầm tay không có bộ nhớ soạn thảo văn bản vào phòng thi, riêng học sinh lớp 5 không được phép mang máy tính cầm tay vào phòng thi; Giấy nháp do Hội đồng thi phát tại phòng thi; Học sinh phải trình Thẻ dự thi (có ảnh và xác nhận của Sở GDĐT) khi vào phòng thi.

- 8h30: Cho học sinh vào phòng thi.

Hội đồng thi phân công ít nhất 02 Cán bộ coi thi (CBCT) cho mỗi phòng thi. Mỗi phòng thi cử 01 CBCT nhận phong bì Mã số thi cấp toàn quốc còn nguyên niêm phong của Ban tổ chức thi cấp tỉnh. CBCT gọi học sinh vào phòng thi và hướng dẫn học sinh làm các thủ tục: đăng nhập, ghi số ID vào danh sách học sinh dự thi.

- 8h55: CBCT viết Mã số thi cấp toàn quốc lên bảng để thí sinh nhập mã số theo yêu cầu.

- 9h00: Học sinh bắt đầu làm bài.

+ CBCT lưu ý đối chiếu số ID học sinh đăng nhập với số ID trong danh sách học sinh dự thi.

 + Học sinh không được ra khỏi phòng thi trước khi giờ thi kết thúc (dù đã làm bài xong) để bảo mật Mã số thi.

- 10h00: Kết thúc giờ thi của học sinh. Khi học sinh làm bài xong, học sinh tuyệt đối không được làm lại bài thi, CBCT ghi điểm và thời gian làm bài do màn hình máy tính thông báo vào danh sách học sinh dự thi và yêu cầu học sinh ký xác nhận. Danh sách học sinh kèm kết quả thi phải có chữ ký xác nhận của tất cả các CBCT và của học sinh dự thi.

- 10h30: Mã số thi cấp toàn quốc sẽ được Ban tổ chức thi cấp toàn quốc khoá lại. Nếu có học sinh chưa thi xong từ thời điểm này do sự cố về máy tính hoặc đường truyền mạng thì Hội đồng thi phải báo cáo qua thư điện tử: violympic@moet.edu.vn hoặc gọi theo số máy 0985050281; 01693081988; 0943963234; 0936128331; 01296899689 để nhận hướng dẫn của Ban tổ chức cấp toàn quốc.

 Hội đồng thi làm các thủ tục kiểm tra biên bản phòng thi, kể cả các biên bản về sự cố khi cho học sinh thực hiện lại bài thi. Học sinh làm bài thi nhiều hơn một lần mà không có biên bản về sự cố và cho phép thi lại thì kết quả thi sẽ không được công nhận; Thông qua biên bản đánh giá kỳ thi.

Việc xử lý các sự cố khác khi tiến hành tổ chức thi sẽ được hướng dẫn cụ thể riêng nếu cần thiết.

Toàn bộ danh sách học sinh dự thi đã ký tên, biên bản coi thi của mỗi tỉnh, thành phố được niêm phong và gửi chuyển phát nhanh trước 18h ngày 23/4/2013 về Bộ GDĐT theo địa chỉ: Ông Phạm Đức Tài, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội và gửi qua email: violympic@moet.edu.vnvugdtrh@moet.edu.vn.

 5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

+ Kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website http://violympic.vn hay không?

+ Kiểm tra máy tính đã cài phần mềm Adobe Flash Player hay chưa?

+ Kiểm tra máy tính đã cài trình duyệt  Google Chrome đảm bảo hay chưa?

(Khuyến cáo: http://violympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome)
Nếu máy báo "Không kết nối được với máy chủ" và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player (có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt). Khi đó cần vào mục "Trợ giúp" để xem hướng dẫn cài đặt.

+ Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại  hoặc không công nhận kết qủa làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục "Những điều cần biết"), hoặc do đường mạng không đảm bảo (mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi).

6. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

+ Dụng cụ học tập: bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản.

+ Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát. Học lớp 5 không được phép mang máy tính cầm tay vào phòng thi.

7. Số lần thi và xét giải cá nhân

+ Trường hợp không xảy ra sự cố như máy tính trục trặc, mất điện, lỗi đường truyền…, thí sinh chỉ được thi một làn duy nhất.

+ Trường hợp xảy ra sự cố như máy tính trục trặc, mất điện, lỗi đường truyền…, thí sinh được phép thi lại (được tính là thi lần thứ 2, lần thứ 3…) khi cán bộ coi thi (CBCT) cho phép và phải có biên bản của CBCT.

+ Thí sinh thi nhiều hơn 3 lần (thi lần thứ 4 trở đi) không được xét giải huy chương vàng.

+ Thí sinh thi nhiều hơn 4 lần, không được xét giải huy chương bạc.

+ Thí sinh thi nhiều hơn 5 lần, không được xét giải huy chương đồng.

8. Giải thưởng cấp toàn quốc

Giải thưởng cấp toàn quốc chỉ dành cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11.

+ Giải thưởng cá nhân được xét theo Bảng, gồm 3 tiêu chí: điểm của bài thi và thời gian làm bài thi và số lần thi theo thứ tự lấy từ trên xuống cho đến hết số lượng giải thưởng của mỗi Bảng.

+ Bảng A gồm 21 tỉnh sau: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hoà.

+ Bảng B gồm 42 tỉnh còn lại.

+ Số lượng giải thưởng cá nhân của mỗi khối lớp trong toàn quốc không quá 50% tổng số học sinh dự thi cấp toàn quốc của khối lớp đó, bao gồm:

+ Huy chương vàng: 10% tổng số học sinh

+ Huy chương bạc: 15% tổng số học sinh.

+ Huy chương đồng: 15% tổng số học sinh.

+ Giải khuyến khích: 10% tổng số học sinh.

- Số lượng giải thưởng cá nhân của mỗi Bảng tương ứng tỉ lệ với tổng số học sinh dự thi của khối lớp của Bảng đó trong mỗi năm học (trong trường hợp đặc biệt thì Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ xem xét cụ thể).

Các Sở Giáo dục và Đào tạo có học sinh dự thi toàn quốc được ban tổ chức cuộc thi trao cờ kỉ niệm.

-          Đặc biệt lưu ý: 

+    Để kiểm tra số ID của học sinh trong phòng thi (đề phòng học sinh thi thử bằng tên đăng nhập khác và thi thật bằng tên đăng nhập với ID trong danh sách – đây là một cách gian lận thường gặp), khi học sinh đã đăng nhập vào trang web ViOlympic, giám thị coi thi cần đối chiếu số ID hiển thị ngay cạnh tên của học sinh với số ID trong danh sách dự thi.

+    Nếu ID của học sinh khác ID trong danh sách đăng ký dự thi thì nick thi đó của học sinh không hợp lệ. 

+    Các Trường tổ chức thi sử mẫu dưới đây để phục vụ quá trình thi:

Mẫu biên bảnBan tổ chức