Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

LƯU Ý VỚI KỲ THI CẤP QUẬN HUYỆN - BẢNG A - VÒNG 15

14:07 04/03/2013

Để đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi cấp Quận Huyện được tổ chức từ ngày 06/03/2013, Ban Tổ Chức xin lưu ý các hội đồng thi như sau:

- Thời gian tổ chức kỳ thi cấp Quận, Huyện cho bảng A là từ từ 8h ngày 06/3 đến 17h ngày 11/3/2013, các Quận, Huyện trong bảng A cần phải thi trước thời gian này.

- Trong thời gian tổ chức kỳ thi cấp Quận, Huyện, chỉ có 21 tỉnh thành ở bảng A mới được tham gia vòng thi số 15 (Từ vòng thi số 1 đến vòng thi số 14, học sinh toàn quốc có thể tham gia thi tự do)

- Danh sách tỉnh thành ở bảng A gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hoà.

- Danh sách giáo viên tạo mã sẽ bị khóa lại từ ngày 04/03 đến hết ngày 20/03, chỉ những danh sách giáo viên tạo mã cấp Quận, Huyện đã đăng ký với BTC mới được quyền đăng nhập, tạo mã, khóa mã cho kỳ thi cấp Quận, Huyện. (Danh sách đăng ký mã xin xem tại đây:
http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1063.
http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1064.
Nếu cần hỗ trợ gấp xin liên hệ về số điện thoại của BTC 043.7956249).

- Các Quận, Huyện có thể chọn chia ca thi (theo hướng dẫn trong công văn số 8328) hoặc không chia ca thi, tùy theo điều kiện tổ chức của Quận, Huyện.

- Khi tổ chức thi các Quận, Huyện phải đảm bảo việc lập danh sách thi, hội đồng thi, tổ chức thi, tạo mã thi như hướng dẫn công văn số 8328.

+ Sau 17h ngày 11/03/2013 vòng thi số 15 được mở tự do, học sinh toàn quốc đều có thể vào thi.

Lưu ý với kỳ thi cấp Quận/Huyện

BanTổ chức.