Cuộc thi giải toán trên mạng Internet năm học 2011 - 2012 đã được bắt đầu từ ngày 5 - 9 - 2011 vì vậy Ban tổ chức cuộc thi thông báo:

- Yêu cầu tất cả các thành viên hoàn thành việc sửa đổi thông tin cá nhân (tên trường, khối lớp ...) trước ngày 10-10-2011.
- Từ ngày 10-10-2011 Ban tổ chức sẽ khóa chức năng sửa đổi thông tin tên trường, khối lớp.
- Đối với các thành viên đăng ký trước ngày 1-6-2011 nếu không tham gia dự thi năm học mới tính đến hết ngày 31-10-2011 thì từ ngày 1-11-2011 Ban tổ chức sẽ xóa tên khỏi danh sách thành viên. Sau đó học sinh nếu muốn tiếp tục dự thi sẽ phải đăng ký lại.

Ban tổ chức.