DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI CUỘC THI "THỬ TÀI VÒNG 19"

Thông báo ban tổ chức

Thời gian mở các vòng thi tự luyện từ 1 đến 9 và thời gian tổ chức vòng thi các cấp

05/01/2012

BTC thông báo về lịch mở các vòng thi tự luyện và thời gian tổ chức vòng thi các cấp như sau:

1. Thời gian mở các vòng thi tự luyện từ 1 - 9:

Vòng

 

Thời gian mở vòng

Thứ

Ngày, tháng, năm

Vòng 1

Thứ Hai

05/09/2011

Vòng 2

Thứ Bảy

17/09/2011

Vòng 3

Thứ Bảy

01/10/2011

Vòng 4

Thứ Bảy

15/10/2011

Vòng 5

Thứ Bảy

29/10/2011

Vòng 6

Thứ Bảy

12/11/2011

Vòng 7

Thứ Bảy

26/11/2011

Vòng 8

Thứ Bảy

10/12/2011

Vòng 9

Thứ Bảy

24/12/2011

 

2. Thời gian tổ chức vòng thi các cấp:
a) Vòng thi cấp trường:

Các trường tự lựa chọn 1 trong các vòng thi từ 10 đến 14 để tổ chức thi cấp trường.
Thời gian mở các vòng thi cấp trường kéo dài từ 09/01/2012 đến 20/02/2012

b) Vòng thi cấp quận, huyện (thị xã): 
Vòng 15 hoặc 16
Các đơn vị có thể lựa chọn vòng 15 hoặc vòng 16 để tổ chức vòng thi cấp quận, huyện (thị xã) cho đơn vị mình.
Thời gian tổ chức vòng thi cấp quận huyện, thị xã kéo dài từ 01/03/2012 đến 25/03/2012

c) Vòng thi cấp tỉnh, thành phố: 

Ban Tổ chức cấp quốc gia sẽ phân chia lịch thi, thời gian thi cụ thể cho từng vùng miền, khối lớp dựa trên số lượng học sinh đăng ký dự thi của các tỉnh gửi về.
Thời gian tổ chức thi cấp tỉnh, thành phố dự kiến từ 01/04/2012 - 08/04/2012

d) Vòng thi cấp toàn quốc: Vòng 19
Thời gian tổ chức thi cấp toàn quốc dự kiến từ 20/04/2012 đến 29/04/2012

BAN TỔ CHỨC

Đăng nhập

                                     
Đăng ký thành viên mới
  

Hỗ trợ trực tuyến

0463.278.042
violympic@moet.edu.vn

Thường trực 8h30 – 17h30 thứ 2 đến thứ 6

bao viet
  

Điểm cao nhất quốc gia

Tổng số thành viên

14.208.286

ViCongDong
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome