Để chuẩn bị cho việc tổ chức vòng thi cấp tỉnh, BTC quốc gia xin thông báo:

1. Ngày thi: Thứ Bảy, ngày 09/04/2011.

Lịch các ca thi:

- Ca 1: Từ 8h30' đến 9h45' dành cho khối lớp 7 và 9.

- Ca 2: Từ 10h15' đến 11h30' dành cho khối lớp 6 và 8.

- Ca 3: Từ 13h30' đến 14h45' dành cho khối lớp 3 và 5.

- Ca 4: Từ 15h15' đến 16h30' dành cho khối lớp 1;2 và 4.

2. Ngày thi dự phòng:

     Với các tỉnh (thành phố) không thể tổ chức được trong ngày thi

chính thức hoặc với các trường hợp thi ngày 09/04/2011 mà xảy ra

sự cố ngoài ý muốn  thì Ban tổ chức (BTC) cấp tỉnh báo cáo Ban

tổ chức cấp toàn quốc  cho học sinh thi vào  ngày thi dự phòng

Chủ nhật 10/04/2011 theo lịch sau:

- Sáng: Từ 8h30' đến 11h30 dành cho cấp Trung học cơ sở.

- Chiều: Từ 13h30' đến 16h30 dành cho cấp Tiểu học.

3. Quản lí mã số dự thi:

   Trưởng Ban tổ chức cấp tỉnh giao cho một ủy viên của BTC có

trách nhiệm tạo mã số dự thi và quản lí mã này. Mỗi đợt thi cần

tạo một mã số. Cán bộ quản lí mã chịu trách nhiệm về vấn đề bảo

mật mã.

4. Lập danh sách dự thi cấp toàn quốc:

    Sau khi tổ chức kì thi cấp tỉnh/thành phố, căn cứ vào kết quả

thi cấp tỉnh/ thành phố, BTC cấp tỉnh gửi danh sách đội tuyển lớp 5

và lớp 9, mỗi đội tuyển từ 10 đến 40 em tham dự kì thi cấp toàn quốc

dự kiến tổ chức  vào ngày 22/04/2011  bao gồm Quyết định thành lập

đội tuyển và Bản sao biên bản phòng thi có kết quả thi của học sinh

trong đội tuyển.

     Danh sách đội tuyển nộp về Bộ GDĐT  theo địa chỉ : Vụ Giáo

dục Trung học, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội và địa chỉ email:

violympic@moet.edu.vn chậm nhất ngày 15/04/2011.

BTC cấp toàn quốc sẽ tiếp tục cập nhật hướng dẫn tổ chức

thi cấp tỉnh trong các thông báo tiếp theo. Đề nghị các Sở

GDĐT thường xuyên theo dõi trên website để tổ chức kì thi

thành công.

Tải thông báo bằng file word tại đường dẫn:

Thông báo thi cấp tỉnh

                                                                                                                                                                      BAN TỔ CHỨC