Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Một học sinh tạo nhiều nick để thi ViOlympic có hợp lệ không?

10:00 20/02/2012

Có một số ý kiến thắc mắc về vấn đề có những em đăng ký nhiều nick để dự thi ViOlympic, các em đó được luyện nhiều lần để những lần thi sau có kết quả tốt hơn. Liệu như thế có vi phạm quy chế thi và làm mất công bằng giữa các em học sinh hay không?

Ban tổ chức xin trả lời như sau:

Mỗi em học sinh đều có thể đăng ký nhiều nick để dự thi ViOlympic.

Đối với các vòng tự luyện các em có thể thi bằng nhiều nick khác nhau, những lần thi kết quả đạt được không vượt qua 75% tổng số điểm vòng thi, các em được thi lại vòng thi đó. Với mục đích rèn kỹ năng và tốc độ làm bài cho học sinh, giúp các em ngày càng tiến bộ và vượt qua chính mình, lần thi sau tốt hơn lần thi trước. Ban tổ chức không ngăn cấm việc các em tạo nhiều nick để thi luyện. Đối với những vòng thi các cấp, mỗi học sinh chỉ được sử dụng một nick duy nhất để thi. Ban tổ chức các cấp sẽ quản lý nick thi đó của các em thông qua số ID của mỗi nick, các em chỉ vào thi được và kết quả chi có ý nghĩa khi được Ban tổ chức các cấp cung cấp mã số dự thi và dùng nick có số ID đã đăng ký để dự thi. Vòng thi các cấp học sinh chỉ được thi một lần duy nhất, khi học sinh hoàn thành 3 bài thi kết quả sẽ được lưu lại cho dù kết quả vòng thi là 5; 10  điểm.

Chính vì thế việc học sinh tạo nhiều nick để dự thi ViOlympic sẽ rất tốt cho quá trình tự luyện và không ảnh hưởng đến kết quả vòng thi các cấp.

Ban tổ chức.