Sau khi ngừng hoạt động để nâng cấp phiên bản, ngày 20/11/2009 website ViOlympic.vn đã hoạt động trở lại. Để đảm bảo kết quả thi của học sinh là chính xác, phần kết quả thi từ ngày 20/11/2009 đến 21 giờ ngày 21/11/2009 được coi như là kết quả thi thử và đã bị xóa đi.

Toàn bộ kết quả thi trước ngày 20/11/2009 được giữ nguyên. Kể từ 03 giờ ngày 22/11/2009 website hoạt động bình thường và ghi nhận mọi kết quả đạt được của các thành viên. Ban tổ chức chân thành cảm ơn!