DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI CUỘC THI "THỬ TÀI VÒNG 19"

Thông báo ban tổ chức

Thông báo về kết quả thi của thành viên ViOlympic

22/11/2009

Sau khi ngừng hoạt động để nâng cấp phiên bản, ngày 20/11/2009 website ViOlympic.vn đã hoạt động trở lại. Để đảm bảo kết quả thi của học sinh là chính xác, phần kết quả thi từ ngày 20/11/2009 đến 21 giờ ngày 21/11/2009 được coi như là kết quả thi thử và đã bị xóa đi.

Toàn bộ kết quả thi trước ngày 20/11/2009 được giữ nguyên. Kể từ 03 giờ ngày 22/11/2009 website hoạt động bình thường và ghi nhận mọi kết quả đạt được của các thành viên. Ban tổ chức chân thành cảm ơn!

Đăng nhập

                                     
Đăng ký thành viên mới
  

Hỗ trợ trực tuyến

0463.278.042
violympic@moet.edu.vn

Thường trực 8h30 – 17h30 thứ 2 đến thứ 6

bao viet
  

Điểm cao nhất quốc gia

Tổng số thành viên

14.177.974

ViCongDong
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome