Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THI CẤP TRƯỜNG VÀ CẤP QUẬN (HUYỆN)

17:46 05/03/2010

Do một số địa phương có điều kiện khó khăn về số lượng máy và đường mạng nên cuộc thi được triển khai chậm. Để đáp ứng nguyện vọng của nhiều em học sinh chưa được dự thi do cấp trường và cấp quận (huyện) chưa kịp tổ chức, BTC cấp Quốc gia quyết định:

BTC tiếp tục công nhận kết quả thi cấp trường và cấp quận (huyện) của những địa phương tổ chức sau ngày 6 - 3 - 2010 theo hình thức như sau:

- Vòng thi cấp trường: Tổ chức cho học sinh làm bài thi ở vòng 20

- Vòng thi cấp quận (huyện): Tổ chức cho học sinh làm bài thi ở vòng 25

Lưu ý:
8 giờ thứ Hai, ngày 8 - 3 - 2010, BTC sẽ mở chức năng thi tự do cho toàn bộ các thí sinh từ vòng 1 đến vòng 25. Riêng với vòng 20 và vòng 25, hệ thống cho các thí sinh hai lựa chọn:

Lựa chọn 1  Dành cho các thí sinh thi tự do: Các em ấn vào "Thi tự do" để làm bài.

Lựa chọn 2  Dành cho các thí sinh được trường lựa chọn tham gia dự thi do cấp trường  tổ chức (vòng 20) hoặc các thí sinh được lựa chọn tham gia dự thi do cấp quận - huyện  tổ chức( vòng 25): Các em nhập mã số dự thi để làm bài. Mã số này được cung cấp duy nhất bởi cán bộ coi thi.
 
BTC sẽ thông báo về thời gian dừng tổ chức thi cấp trường, cấp quận (huyện) trong những thông báo tiếp theo.
                                BTC cấp Quốc gia