BTC nhận được lá thư của nhà giáo Nguyễn Khắc Toàn gửi về. Xin gửi Sở GD - ĐT Đăk Nông và đề nghị Sở có kế hoạch triển khai cuộc thi sớm.

Kính gửi TS. Lê Thống Nhất.

Tôi là : Nguyễn Khắc Toàn, giáo viên trường THCS NGUYỄN TẤT THÀNH, huyện ĐĂKMIL, tỉnh ĐĂK NÔNG.

Thua TS. Le Thong Nhat.

1) Theo doi thuong xuyen tren trang web cua violympic, toi duoc biet hien nay khap noi tren ca nuoc dang phat dong phong trao thi dua giai Toan tren Internet mot cach soi noi, nhung o day nha truong chung toi chi thuc hien mot cach het suc cham chap, vi khong co su chi dao cua Phong va So Giao Duc mot cach kip thoi.

2) Do vay viec huong dan cho hoc sinh giai Toan qua mang la het suc kho khan. Giao vien trong nha truong thi cung khong duoc may nguoi man ma voi cong viec nay. Rat it giao vien muon nhan lam cong viec nay.

3) Hom nay toi doc tren bang tin cua Violympic, thay rang: So Giao Duc & Dao Tao Quang Ninh da tap huan cho giao vien de roi giao vien lai huong dan cho hoc sinh, toi thiet nghi : Nhung dia phuong o xa xoi nhu dia phuong cua chung toi, neu duoc tai lieu hoac huong dan tap huan thi se thuan loi biet may trong viec huong dan cho hoc sinh.(toi da doc: nhung dieu can biet tren violympic)

4) Dong thoi toi cung xin kien nghi: Ban To chuc cap quoc gia va Bo Giao Duc can phai co cach nao de cho giao vien cua cac nha truong va cac dia phuong phai co trach nhiem trong viec huong dan hoc sinh giai toan tren mang mot cach tu giac va manh me.

Kinh chao TS, chuc TS manh khoe, hanh phuc va thanh dat.
--
Nguyễn Khắc Toàn