Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Thời hạn tổ chức thi cấp trường cần linh hoạt để nhiều học sinh có thể tham gia.

23:53 18/02/2009

Vì đặc điểm riêng của cuộc thi giải toán qua internet nên việc ấn định ngày thi cấp trường hoàn toàn do Ban tổ chức cấp trường quy định. Ban tổ chức cấp quốc gia chỉ lưu ý :

1) Sau ngày 20/2/2009 mới cập nhật đủ đề thi vòng 10 của các lớp.
2) Có thể tổ chức thi cấp trường thành nhiều đợt trong nhiều ngày để nhiều học sinh tham gia.
3) Ban tổ chức cấp trường phải đảm bảo khi thi xong cấp trường, học sinh trong đội tuyển trường có điều kiện tự thi các vòng 11,12,13,14 để đủ điều kiện thi cấp quận, huyện ở vòng 15 (ngày thi do Ban tổ chức cấp này quy định).
4) Do nhiều nơi vẫn đang bắt đầu triển khai và nhiều học sinh không kịp vượt qua 9 vòng nên thời điểm thi cấp trường có thể lùi lại miễn là trước kỳ thi cấp quận, huyện.
5) Do các trường có thể tổ chức thi khác ngày nhau nên những trường không có điều kiện về máy tính và đường mạng internet nên liên hệ với trường có điều kiện để tổ chức thi cho trường mình ở trường đó.
Đề nghị Ban tổ chức cấp trường đọc thêm hướng dẫn ở mục Những điều cần biết. Vừa qua nhiều trường không đọc phần Trợ giúp nên đã không cài đặt phần mềm cho máy nên không thể thi được. Mong các thầy cô đọc kĩ các vấn đề hướng dẫn ở 2 mục trên để tránh gọi điện về hỏi những điều đã được hướng dẫn trên www.violympic.vn. Chúc các trường tổ chức thành công cuộc thi ở cấp mình.