Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Danh sách học sinh đạt giải tại vòng thi Quốc Gia Violympic năm hoc 2018 - 2019

17:42 26/04/2019

BTC Violympic Quốc gia trân trọng thông báo.

BTC xin được chúc mừng các em học sinh có tên trong danh sách đạt giải vòng Quốc gia Violympic năm học 2018 – 2019. 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỌC SINH ĐẠT GIẢI.


DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI.

BTC đã thông báo về việc rà soát lại thông tin học sinh và sửa đổi trước ngày 25/4/2019. Sau ngày 25/4/2019 bất kỳ thay đổi nào của học sinh, BTC sẽ không nhận chỉnh sửa.

Trân trọng cảm ơn!