Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Mở thi tự do Vòng 9 Violympic các môn thi

17:35 01/03/2019

BTC xin trân trọng thông báo

Sau thời gian diễn ra Vòng thi cấp tỉnh/thành phố các môn thi, Vòng thi số 9 sẽ được mở thi tự do từ 8h00 ngày 02/3/2019.

Các khối lớp thi Vòng cấp Quốc gia bao gồm:
- Môn Toán tiếng Việt: Khối lớp 5, 9 và 12.
- Môn Toán tiếng Anh: Khối lớp 4 và 8.
- Môn Vật lí: Khối 9 và 12.

Các bạn học sinh lưu ý hoàn thành đầy đủ 9 vòng thi trước đó để đủ điều kiện tham dự Vòng thi số 10- Vòng thi cấp Quốc gia.

Các đơn vị giáo dục lưu ý về việc thành lập cụm thi Vòng Quốc gia. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây

Về việc nhận giấy chứng nhận điện tử cấp tỉnh/thành phố:
- Điều kiện được nhận: Học sinh dự thi Vòng thi cấp tỉnh/thành phố có mã thi và đạt từ 150 điểm trở lên.
- Học sinh lưu ý: sửa đổi lại các thông tin cá nhân hoàn thành trước ngày 10/3/2019 để giấy chứng nhận điện tử được chính xác. Bất cứ sự thay đổi thông tin nào sau ngày 10/3/2019, hệ thống sẽ không ghi nhận vào giấy chứng nhận.
- Giấy chứng nhận điện tử sẽ được gửi về tài khoản của học sinh và tài khoản của các cán bộ tạo mã thi.

BTC chúc các bạn học sinh tự tin làm bài để đạt kết quả tốt nhất tại vòng thi tiếp theo.

Trân trọng.