Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Mẹo tính toán bạn không được dạy ở trường

11:28 16/01/2019

Như tất cả môn khoa học khác, toán cũng có những bí mật thú vị. Nắm được các quy luật dưới đây, toán có thể sẽ trở thành môn học yêu thích của bạn.

<img alt="9 mẹo tính toán bạn không được dạy ở trường" data-reference-id="24182608" src="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong1-1476320987_680x0.jpg" data-original="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong1-1476320987_680x0.jpg" class="left displayAfterResize vne_lazy_image lazyloaded" data-component-caption="&lt;p&gt; Điều kỳ diệu ở phép bình phương các số 1, 11, 111... Đáp án có chữ số đầu và chữ số cuối đều là 1, ở giữa là sự sắp xếp các con số tịnh tiến, mang tính đối xứng. &lt;/p&gt;" id="vne_slide_image_0" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-rendering: geometricprecision; border-width: 0px; border-style: initial; line-height: 0; max-width: 100%; width: 660px; position: absolute; cursor: url('https://s.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v288/v2/helper/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png'), auto; float: left !important; display: block !important;" />

Điều kỳ diệu ở phép bình phương các số 1, 11, 111... Đáp án có chữ số đầu và chữ số cuối đều là 1, ở giữa là sự sắp xếp các con số tịnh tiến, mang tính đối xứng. 

<img alt="9 mẹo tính toán bạn không được dạy ở trường" data-reference-id="24182609" src="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong2-1476320987_680x0.jpg" data-original="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong2-1476320987_680x0.jpg" class="left displayAfterResize vne_lazy_image lazyloaded" data-component-caption="&lt;p&gt; &quot;Ma thuật&quot; của phép nhân liên quan đến số 8. &lt;/p&gt;" id="vne_slide_image_1" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-rendering: geometricprecision; border-width: 0px; border-style: initial; line-height: 0; max-width: 100%; width: 660px; position: absolute; cursor: url('https://s.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v288/v2/helper/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png'), auto; float: left !important; display: block !important;" />

"Ma thuật" của phép nhân liên quan đến số 8. 

<img alt="9 mẹo tính toán bạn không được dạy ở trường" data-reference-id="24182610" src="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong3-1476320988_680x0.jpg" data-original="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong3-1476320988_680x0.jpg" class="left displayAfterResize vne_lazy_image lazyloaded" data-component-caption="&lt;p&gt; Mẹo nhân một số có 2 chữ số (tổng 2 chữ số &lt;10) với 11. &lt;/p&gt;" id="vne_slide_image_2" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-rendering: geometricprecision; border-width: 0px; border-style: initial; line-height: 0; max-width: 100%; width: 660px; position: absolute; cursor: url('https://s.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v288/v2/helper/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png'), auto; float: left !important; display: block !important;" />

Mẹo nhân một số có 2 chữ số (tổng 2 chữ số <10) với 11. 

<img alt="9 mẹo tính toán bạn không được dạy ở trường" data-reference-id="24182611" src="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong4-1476320988_680x0.jpg" data-original="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong4-1476320988_680x0.jpg" class="left displayAfterResize vne_lazy_image lazyloaded" data-component-caption="&lt;p&gt; Mẹo nhân một số có nhiều hơn 2 chữ số (tổng hai chữ số liền nhau &lt;10) với 11. Ta giữ nguyên chữ số đầu và chữ số cuối, ở giữa lần lượt là tổng của các chữ số liền nhau theo thứ tự từ trái qua phải. &lt;/p&gt;" id="vne_slide_image_3" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-rendering: geometricprecision; border-width: 0px; border-style: initial; line-height: 0; max-width: 100%; width: 660px; position: absolute; cursor: url('https://s.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v288/v2/helper/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png'), auto; float: left !important; display: block !important;" />

Mẹo nhân một số có nhiều hơn 2 chữ số (tổng hai chữ số liền nhau <10) với 11. Ta giữ nguyên chữ số đầu và chữ số cuối, ở giữa lần lượt là tổng của các chữ số liền nhau theo thứ tự từ trái qua phải. 

<img alt="9 mẹo tính toán bạn không được dạy ở trường" data-reference-id="24182612" src="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong5-1476320989_680x0.jpg" data-original="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong5-1476320989_680x0.jpg" class="left displayAfterResize vne_lazy_image lazyloaded" data-component-caption="&lt;p&gt; Bảng cửu chương nhân 9 có một quy luật đặc biệt. Khi sắp xếp các số nhân với 9 theo thứ tự tăng dần và các số nhân với 9 theo thứ tự giảm dần, ta dễ dàng so sánh được đáp án hai bên lần lượt có sự đảo ngược các chữ số. &lt;/p&gt;" id="vne_slide_image_4" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-rendering: geometricprecision; border-width: 0px; border-style: initial; line-height: 0; max-width: 100%; width: 660px; position: absolute; cursor: url('https://s.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v288/v2/helper/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png'), auto; float: left !important; display: block !important;" />

Bảng cửu chương nhân 9 có một quy luật đặc biệt. Khi sắp xếp các số nhân với 9 theo thứ tự tăng dần và các số nhân với 9 theo thứ tự giảm dần, ta dễ dàng so sánh được đáp án hai bên lần lượt có sự đảo ngược các chữ số. 

<img alt="9 mẹo tính toán bạn không được dạy ở trường" data-reference-id="24182613" src="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong6-1476321096_680x0.jpg" data-original="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong6-1476321096_680x0.jpg" class="left displayAfterResize vne_lazy_image lazyloaded" data-component-caption="&lt;p&gt; Nhân 9 với lần lượt các số từ 1 đến 10, đáp án là các số có 2 chữ số sắp xếp theo quy luật: chữ số đầu tiên tăng dần từ 0 đến 9, chữ số thứ hai giảm dần từ 9 đến 0. &lt;/p&gt;" id="vne_slide_image_5" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-rendering: geometricprecision; border-width: 0px; border-style: initial; line-height: 0; max-width: 100%; width: 660px; position: absolute; cursor: url('https://s.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v288/v2/helper/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png'), auto; float: left !important; display: block !important;" />

Nhân 9 với lần lượt các số từ 1 đến 10, đáp án là các số có 2 chữ số sắp xếp theo quy luật: chữ số đầu tiên tăng dần từ 0 đến 9, chữ số thứ hai giảm dần từ 9 đến 0. 

<img alt="9 mẹo tính toán bạn không được dạy ở trường" data-reference-id="24182614" src="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong7-1476321096_680x0.jpg" data-original="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong7-1476321096_680x0.jpg" class="left displayAfterResize vne_lazy_image lazyloaded" data-component-caption="&lt;p&gt; Phép bình phương số có 2 chữ số bắt đầu bằng số 9 mà không cần máy tính. &lt;/p&gt;" id="vne_slide_image_6" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-rendering: geometricprecision; border-width: 0px; border-style: initial; line-height: 0; max-width: 100%; width: 660px; position: absolute; cursor: url('https://s.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v288/v2/helper/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png'), auto; float: left !important; display: block !important;" />

Phép bình phương số có 2 chữ số bắt đầu bằng số 9 mà không cần máy tính. 

<img alt="9 mẹo tính toán bạn không được dạy ở trường" data-reference-id="24182615" src="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong8-1476321097_680x0.jpg" data-original="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong8-1476321097_680x0.jpg" class="left displayAfterResize vne_lazy_image lazyloaded" data-component-caption="&lt;p&gt; Quy luật cộng 2 phân số có tử số là 1. &lt;/p&gt;" id="vne_slide_image_7" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-rendering: geometricprecision; border-width: 0px; border-style: initial; line-height: 0; max-width: 100%; width: 660px; position: absolute; cursor: url('https://s.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v288/v2/helper/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png'), auto; float: left !important; display: block !important;" />

Quy luật cộng 2 phân số có tử số là 1. 

<img alt="9 mẹo tính toán bạn không được dạy ở trường" data-reference-id="24182616" src="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong9-1476321097_680x0.jpg" data-original="https://i-vnexpress.vnecdn.net/2016/10/13/meo-tinh-toan-ban-khong-duoc-day-o-truong9-1476321097_680x0.jpg" class="left displayAfterResize vne_lazy_image lazyloaded" data-component-caption="&lt;p&gt; Mẹo nhân 2 số có dạng: ab x ac (trong đó b+c=10). Hãy thử áp dụng với các phép tính khác: 84 x 86, 92 x 98, 14 x 16. &lt;/p&gt;" id="vne_slide_image_8" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; text-rendering: geometricprecision; border-width: 0px; border-style: initial; line-height: 0; max-width: 100%; width: 660px; position: absolute; cursor: url('https://s.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v288/v2/helper/slideshow/css/slideshow/images/icons/zoom_cursor.png'), auto; float: left !important; display: block !important;" />

Mẹo nhân 2 số có dạng: ab x ac (trong đó b+c=10). Hãy thử áp dụng với các phép tính khác: 84 x 86, 92 x 98, 14 x 16.