Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Mở thi tự do Vòng 7 Violympic các môn thi

08:20 03/01/2019

BTC xin trân trọng thông báo

Sau thời gian diễn ra Vòng 7- Vòng thi cấp trường môn Vật lí, Vòng thi sẽ được mở thi tự do từ 8h00 ngày 03/01/2019.

Tiếp theo sau đó, Vòng 7 các môn thi Toán tiếng Anh và Toán tiếng Việt sẽ lần lượt được mở tự do vào ngày 04/01/2019 và 05/01/2019.

Các bạn học sinh tiếp tục hoàn thành vòng thi số 7 các môn thi để chuẩn bị bước vào Vòng thi số 8- Vòng thi cấp Quận/Huyện.

BTC chúc các bạn học sinh tự tin làm bài để đạt kết quả tốt nhất tại các vòng thi tiếp theo.

Trân trọng.