Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Những điều cần lưu ý đối với vòng thi các cấp Violympic năm học 2018-2019

14:21 29/11/2018

Vòng thi các cấp đối với các môn Toán tiếng Việt, Toán tiếng Anh và Vật lí sắp diễn ra. BTC Violympic xin gửi đến các thầy cô giáo và các em học sinh những điều cần lưu ý sau:

  • Vòng thi các cấp trường, quận/huyện, tỉnh/thành phố được mở ra nhằm mục đích giúp các đơn vị đánh giá năng lực học sinh trong cấp của mình.
  • Đối với các đơn vị có sự chỉ đạo từ Sở GD, Phòng GD thì thực hiện sắp xếp ca thi cũng như tổ chức theo sự chỉ đạo của Sở, Phòng GD.
  • Đối với những đơn vị không có sự chỉ đạo từ Sở, Phòng GD có thể tự tổ chức tham gia toàn bộ 3 vòng thi các cấp để đánh giá học sinh, hoặc cho các em học sinh tham gia thi tự do sau các ngày tổ chức thi chính thức.
  • Các đơn vị tham gia tổ chức thi chính thức theo ca thi của BTC cần tạo tài khoản giáo viên và tạo mã thi để quản lý học sinh.
    • Lưu ý: Khi tạo mã thi cần tạo mã đúng với cấp thi tương ứng (Ví dụ: Thi cấp trường (Vòng 7) phải tạo mã thi cấp trường, thi cấp quận/huyện (Vòng 8) phải tạo mã thi cấp quận/huyện…)
  • Mỗi một vòng thi các cấp sẽ được tổ chức trong 02 ngày. Mỗi ngày sẽ có 02 ca thi cho mỗi khối lớp (01 ca thi buổi sáng, và 01 ca thi buổi chiều) theo lịch cụ thể bên dưới. Các đơn vị tự lựa chọn và sắp xếp ca thi phù hợp với số lượng học sinh và cơ sở vật chất của đơn vị mình.

Lịch thi cụ thể Vòng thi cấp trường đối với các môn thi: