Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Trẻ mẫu giáo 5 tuổi vùng khó khăn được miễn học phí

12:45 19/10/2018

Nghị định mới áp dụng miễn học phí cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi có điều kiện khó khăn, bắt đầu từ năm học 2018-2019.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Văn bản mới quy định trẻ học lớp mẫu giáo 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; trẻ thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo sẽ được miễn học phí.

Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ mẫu giáo 5 tuổi được hưởng chính sách miễn học phí làm Đơn đề nghị miễn và làm hồ sơ theo Nghị định 6 ngày 5/1/2018 quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Nghị định 145 có hiệu lực kể từ ngày 1/12. Chính sách miễn học phí cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi được thực hiện từ năm học 2018-2019 (từ ngày 1/9/2018).

Theo dự thảo Luật Giáo dục dự kiến thông qua vào kỳ họp đầu năm 2019, học sinh mẫu giáo 5 tuổi, học sinh THCS sẽ được miễn học phí. Hiện chỉ học sinh tiểu học được hưởng chính sách này. 

-Vnexpress-