Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Dự thảo Thể lệ Chương trình Violympic năm học 2018 - 2019

14:29 29/08/2018

Ban tổ chức Violympic trân trọng thông báo:

Chuẩn bị cho một năm học mới thuận lợi, thành công, BTC Violympic xin trân trọng thông tin tới các em học sinh, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bậc đơn vị giáo dục Bản dự thảo Thể lệ Chương trình Violympic năm học 2018 - 2019:

Bản dấu đỏ sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Trân trọng.