Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Quyết định công nhận giải cho học sinh dự thi vòng chung kết 2017 - 2018

08:23 08/05/2018

BTC trân trọng thông báo!

Sau 03 ngày mở form đang ký tham gia lê tôn vinh và trao giải khu vực Miền Bắc, số lượng học sinh đăng ký đã đạt đến giới hạn do đó BTC xin thông báo đóng form đăng ký kể từ ngày hôm nay.
Căn cứ Thể lệ Cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 23/FPT-VIO ngày 27/01/2018 của Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần FPT. 
BTC công nhận giải và cấp giấy chứng nhận cho 2151 học sinh đoạt giải quốc gia Cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet dành cho học sinh phổ thông, năm học 2017-2018 (có danh sách kèm theo).


1. Danh sách học sinh kèm theo quyết định: Xem Tại Đây

2. Dưới đây là danh sách những học sinh đạt giải thưởng hiện vật. 

Xem
Tại Đây