Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Thông báo mở ca thi dự phòng bổ sung Vòng chung kết toàn quốc Violympic 2017 - 2018

10:31 15/04/2018

BTC xin trân trọng thông báo

Ca thi dự phòng bổ sung cho các khối lớp có xảy ra sự cố (mất điện) vào ngày 15/4/2018:

- Ca thi bổ sung 1: Từ 11h00 đến 12h00
- Ca thi bổ sung 2: Từ 16h15 đến 17h15

Các đơn vị cụm thi lưu ý:
- Gửi bản scan Biên bản sự cố có xác nhận của đơn vị cụm thi.
- Sắp xếp phòng thi, cán bộ coi thi giám sát để đảm bảo Ca thi diễn ra nghiêm túc.

Trân trọng.