Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Lưu ý về vấn đề tạo mã thi tại các vòng thi cấp mã

11:35 06/02/2018

BTC trân trọng thông báo:

Các vòng thi tạo mã: 
Môn Toán Tiếng Việt:
- Vòng thi số 10 tương đương vòng thi cấp trường
- Vòng thi số 11 tương đương vòng thi cấp quận/huyện
- Vòng thi số 12 tương đương vòng thi cấp tỉnh/thành phố
Môn Toán Tiếng Anh/Vât lí:
- Vòng thi số 7 tương đương vòng thi cấp trường
- Vòng thi số 8 tương đương cấp quận/huyện
- Vòng thi số 9 tương đương cấp tỉnh/thành phố
Đối với các đơn vị tổ chức thi sử dụng các vòng thi tạo mã để đánh giá năng lực học sinh của đơn vị mình, cán bộ tạo mã sẽ chủ động tạo mã thi tại các vòng tương đương các cấp. Cụ thể:
- Vòng thi số 10 môn Toán Tiếng Việt/ Vòng thi số 7 môn Toán Tiếng Anh(Vât lí) sẽ tạo mã thi cấp trường.
- Vòng thi số 11 môn Toán Tiếng Việt/ Vòng thi số 8 môn Toán Tiếng Anh(Vât lí) sẽ tạo mã thi cấp quận/huyện
- Vòng thi số 12 môn Toán Tiếng Việt/ Vòng thi số 9 môn Toán Tiếng Anh(Vât lí) sẽ tạo mã thi cấp tỉnh/thành phố.
Lưu ý: Học sinh dự thi phải hoàn thành đầy đủ 10 vòng thi trước đó của môn Toán Tiếng Việt và 7 vòng thi trước đó của môn Toán Tiếng Anh/Vật lí.
Vòng thi số 11 tạo mã môn Toán Tiếng Việt sẽ được mở từ 7h30 đến 17h30, các đơn vị tổ chức thi có thể lựa chọn lịch thi phù hợp với đơn vị mình.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Tổng đài: 1900 636 111
  024 63 278 042
  024 73 006 111 
Trân trọng cảm ơn!