Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Công văn, thể lệ, ca thi Violympic năm học 2017 - 2018

11:34 06/02/2018

BTC Violympic quốc gia trân trọng thông báo!

Thực hiện theo công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2017 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017 - 2018. 
Hôm Nay 25/01/2018 BTC cuộc thi Violympic cấp quốc gia kính gửi thông báo đến các Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT, các Trường, các em học sinh công văn, thể lệ cuộc thi và ca thi của cuộc thi giải Toán, Vật lí qua mạng internet - Violympic năm học 2017-2018.

Xem chi tiết bản dấu đỏ Tại Đây

Kính đề nghị các Sở GD&ĐT tạo điều kiện hỗ trợ và khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi này. 
 • Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:
 • Tổng đài: (hoạt động từ 8:30 – 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6).
 •  1900 636 111
   024 73 006 111 
   024 63 278 042
   
 • Email: violympic@fpt.edu.vn
 • Facebook: https://www.facebook.com/violympicvietnam