Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Thông báo mở vòng thi số 7 môn Toán Tiếng Anh

02:06 23/01/2018

BTC trân trọng thông báo!

Đúng 8h00 sáng ngày 23/01/2018, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi số 7 môn Toán bằng Tiếng Anh. 
Nhằm đảm bảo việc đánh giá năng lực học sinh của từng đơn vị, vòng thi số 7 sẽ được Cán bộ cấp trường cấp mã để học sinh có thể vào làm và hoàn thành bài thi.Về Ca thi sẽ do các đơn vị cấp trường sắp xếp tùy thuộc vào cơ sở vật chất của nhà trường.

Hiện tại có một số trường hợp của các thầy cô giáo vẫn gặp phải sự cố thiếu thông tin Tỉnh, Quận/Huyện, Trường khi tạo mã cho học sinh. Trường hợp này xảy ra khi tài khoản của các thầy cô giáo bị thiếu thông tin Tỉnh, Quận/Huyện, Trường nên không thể tạo được mã. Do đó BTC đề nghị các thầy cô giáo gặp phải trường hợp này cần cập nhật thông tin trong phần "thay đổi thông tin" hoặc xem video hướng dẫn dưới đây:

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic vui lòng liên hệ:
Tổng đài: 1900636111 (hoạt động từ 8:30 – 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6).
o Email: violympic@fpt.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/violympicvietnam