Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Thông báo mở vòng thi số 7 môn Vật lí

11:52 22/01/2018

Hôm nay ngày 22/01/2018, Violympic tiếp tục mở vòng thi số 7 môn Vật lí

Đúng 8h00 sáng ngày 22/01/2018, Ban tổ chức chính thức mở vòng thi số 7 môn Vật lí. 
Nhằm đảm bảo việc đánh giá năng lực học sinh của từng đơn vị, vòng thi số 7 sẽ được Cán bộ cấp trường cấp mã để học sinh có thể vào làm và hoàn thành bài thi.Về Ca thi sẽ do các đơn vị cấp trường sắp xếp tùy thuộc vào cơ sở vật chất của nhà trường.
Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic vui lòng liên hệ:
o Tổng đài: 1900636111 (hoạt động từ 8:30 – 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6).
o Email: violympic@fpt.edu.vn
o Facebook: https://www.facebook.com/violympicvietnam