Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH - Chương trình theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh

15:31 17/10/2017

Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017 - 2018 nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Ngày 3/10/2017, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã ký thay Bộ trưởng công văn 4612/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017 - 2018. Xin chia sẻ với các bạn công văn quan trọng này.Công văn 4642/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017