Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Bảo trì nâng cấp hệ thống luyện tập

23:23 10/10/2017

Tạm ngừng phục vụ luyện tập trên trang Bảo Việt Nhân Thọ

  • Từ ngày 1/10/2017 BTC Violympic quốc gia tạm ngừng phục vụ việc luyn tập trên trang luyện thi: baovietnhantho.violympic.vn để nâng cấp khối lớp, bổ sung bài tập và môn học. Dự kiến thời gian hoàn thành việc nâng cấp hệ thống là ngày 31/10/2017 (có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến) .
  • Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ Ban tổ chức cuộc thi với số điện thoại tổng đài hỗ trợ1900636111hoặc gửi email về địa chỉviolympic@moet.edu.vn.

Ban tổ chức kính báo!