Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

BTC sẽ tạm dừng phục vụ luyện thi và hệ thống sẽ tự động nâng khối lớp

12:15 19/08/2017

Để chuẩn bị cho kỳ thi Violympic năm học mới 2017 – 2018

Ban tổ chức Violympic Quốc Gia

Để chuẩn bị cho kỳ thi Violympic năm học mới 2017 – 2018,

Ban tổ chức xin thông báo:

  • Ngày 14/08/2017 - 31/08/2017BTC sẽ tạm dừng phục vụ luyện thi và hệ thống sẽ tự động nâng khối lớp cho toàn bộ các em học sinh đăng ký tài khoản trong hệ thống Violympic trước ngày 01/05/2017. Các em đăng ký tài khoản từ ngày 01/05/2017 trở đisẽ được BTC giữ nguyên khối lớp như đã đăng ký.
  • Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ Ban tổ chức cuộc thi với số điện thoại tổng đài hỗ trợ 1900636111 hoặc gửi email về địa chỉ violympic@moet.edu.vn.

Ban tổ chức Violympic Quốc Gia kính báo!