Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Quyết định phê duyệt danh sách học sinh đoạt giải toàn quốc Cuộc thi giải Toán, Vật lí

16:25 25/05/2017

Quyết định này có kèm Danh sách học sinh của từng Tỉnh/Thành phố phía cuối trang

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách học sinh đoạt giải toàn quốc Cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet dành cho học sinh phổ thông, năm học 2016 - 2017Tải về Quyết định TẠI ĐÂY

Danh sách chi tiết các học sinh đoạt giải của từng Tỉnh/Thành phố

Danh sách học sinh đoạt giải môn Toán: Xem TẠI ĐÂY


Danh sách học sinh đoạt giải môn Vật lí: Xem TẠI ĐÂY