Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Thông báo Về vòng thi cấp Quận/Huyện: Mẫu đăng ký cán bộ tạo mã thi và Mẫu đăng ký học sinh dự thi

11:36 10/02/2017

Các vòng thi cấp trường môn Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh và Vật Lý chính thức đã khép lại. BTC xin gửi thông báo về việc tạo mã thi Vòng thi cấp Quận/Huyện tới các thầy cô giáo và các em học sinh.


Để tổ chức vòng thi cấp Quận/Huyện, tất cả các phòng GD&ĐT lập danh sách cán bộ tạo mã cấp huyện và danh sách học sinh dự thi và gửi về địa chỉ mail của BTC  violympic@moet.edu.vn trước ngày 31/01/2017 theo mẫu sau:


Mẫu đăng ký cán bộ tạo mã TẢI TẠI ĐÂY

Mẫu danh sách đăng ký học sinh tham gia dự thi TẢI TẠI ĐÂY

Lưu ý:
- Ghi rõ tiêu đề email là: 
Đăng ký cán bộ / Danh sách học sinh dự thi cấp huyện Toán Tiếng Việt / Toán Tiếng Anh/Vật lý - huyện ... tỉnh ...
- Đơn đăng ký tạo mã phải có dấu xác nhận của lãnh đạo. 
- Chỉ nhận đăng ký danh sách học sinh thi các cấp (từ cấp huyện) bằng file excel và gửi bằng mail đã đăng ký của cán bộ tạo mã, file excel phải chính xác như form mẫu của BTC.
BTC chỉ nhận danh sách học sinh dự thi cấp quận/huyện từ các cán bộ được phòng GD&ĐT đăng ký có xác nhận gửi về cho BTC. (bản scan có dấu) theo hòm thư điện tử: violympic@moet.edu.vn

~BTC~