Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Lưu ý về mã thi cấp trường

16:18 21/12/2016

Vòng thi cấp trường đang được diễn ra. BTC Violympic xin gửi đến các nhà trường những lưu ý về mã thi cấp trường sau:

  • Nhà trường sẽ cử cán bộ của trường mình đăng ký thành viên với đối tượng là giáo viên để tạo mã thi cho trường mình.
  • Mã thi cấp trường sẽ chỉ được cấp cho các học sinh của trường. Cán bộ tạo mã sẽ dùng mã thi đó để thống kê kết quả. Do đó những học sinh dùng mã thi khác để thi thì kết quả sẽ không được ghi nhận.
  • Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thành nhiều đợt vào các thời điểm khác nhau tùy thuộc vào cơ sở vật chất, thiết bị của mỗi trường. Trường hợp thi nhiều đợt thì phải có mã số thi cho từng đợt.
  • Giáo viên chỉ được cấp mã thi khi học sinh đã vào phòng thi và phải khóa mã sau khi hết ca thi.
      Chúc các Hội đồng thi chuẩn bị tốt và tổ chức thành công vòng thi cấp trường!