Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Thông báo nâng cấp hệ thống

10:13 04/12/2016

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ thi Violympic và phát hành game thi mới nay BTC xin thông báo

Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ kỳ thì các cấp sắp tới: cấp Trường, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố, Quốc gia. BTC Violympic xin thông báo sẽ tiến hành nâng cấp toàn bộ hệ thống Violympic toán tiếng Việt trong thời gian từ 12h trưa đến 15h chiều ngày 02 tháng 12 năm 2016.
Trong thời gian nâng cấp BTC sẽ tạm dừng phục vụ các hoạt động thi. Sau thời gian nâng cấp thì mọi hoạt động thi của các em học sinh sẽ trở lại bình thường.

Trân trọng cảm ơn!
-BTC-