Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Hà Nội tăng học phí lên đến 33%

15:58 06/12/2016

Chiều 1/8, tại cuộc họp HĐND Thành phố Hà Nội, UBND TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các cấp. Theo đó, mức học phí tăng từ 25% (vùng miền núi) tới 33,3% (vùng nông thôn và thành thị).

Cụ thể, mức học phí hệ mầm non và giáo dục phổ thông ở vùng thành thị sẽ tăng từ 60.000 đồng/tháng/học sinh lên 80.000 đồng/tháng/học sinh trong năm học này.

Mức học phí hệ mầm non và giáo dục phổ thông ở vùng nông thôn sẽ tăng từ 30.000 đồng/tháng/học sinh lên 40.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức học phí hệ mầm non và giáo dục phổ thông ở vùng miền núi sẽ tăng từ 8.000 đồng/tháng/học sinh lên 10.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức tăng học phí cao nhất là các trường ở khu vực thành thị, từ 37,5% (năm học 2017-2018) lên 41,9% (năm học 2019-2020). Mức học phí vào năm học 2020-2021 sẽ là 300.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 275% so với năm học 2016-2017.

Đối với khu vực nông thôn, mức học phí vào năm học 2020-2021 là 120.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 200% so với năm học 2016-2017.

Đối với khu vực miền núi, mức học phí vào năm 2020-2021 là 30.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 200% so với năm học 2016-2017.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, mức thu học phí hiện nay của Hà Nội đang ở mức thấp nhất trong khung học phí quy định của Chính phủ. (ảnh minh họa)
Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, mức thu học phí hiện nay của Hà Nội đang ở mức thấp nhất trong khung học phí quy định của Chính phủ. (ảnh minh họa)

 

Riêng 2 trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long và Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội được thu theo nguyên tắc tính đủ chi phí tiền lương và chi phí trực tiếp, không vượt mức trần quy định.

Theo tờ trình của ông Nguyễn Hữu Độ - Giám Đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội trình HĐND Thành phố trước khi TP ra nghị quyết, mức thu học phí hiện nay của Hà Nội đang ở mức thấp nhất trong khung học phí quy định của Chính phủ. Các đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương.

Như vậy, kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) được sử dụng để chi hỗ trợ phục vụ giảng dạy và học tập, điều này sẽ hạn chế về nguồn lực hỗ trợ các cơ sở giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, mức thu học phí thấp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến có đơn vị tự ý đưa ra các khoản thu khác để huy động phụ huynh học sinh dưới nhiều hình thức, điều này đã gây tâm lý không tốt trong phụ huynh và dư luận xã hội.

UBND TP Hà Nội đề xuất mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.Mức thu học phí trong khung quy định của Chính phủ và phù họp với định hướng, lộ trình tính giá dịch vụ công trong giai đoạn tới theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Dân trí