Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Hướng dẫn một số từ vựng Tiếng Anh về toán học lớp 4

10:02 23/01/2019

BTC tổng hợp một số từ Tiếng Anh cơ bản, thông dụng về toán học lớp 4 để các em học sinh nắm được như sau:

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LỚP 4

 

Tin khác