Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Một số lưu ý mới

15:18 25/08/2015

Các vấn đề mới nhất cần lưu ý trước khi bắt đầu vòng thi 1 năm học 2015 - 2016

1. Trong năm học mới này, đối với bài thi Toán Tiếng Anh, những câu hỏi có liên quan đến số thập phân sẽ dùng dấu chấm ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân thay vì dấu phẩy như trước đây.
2. Như đã thông báo, từ ngày 20/8/2015, BTC sẽ tạm dừng chức năng thi tự do và hệ thống sẽ tự động nâng khối lớp cho toàn bộ các em học sinh đăng ký tài khoản trong hệ thống Violympic trước ngày 01/05/2015. Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Ban tổ chức