Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Giải đáp về mã thi và các vấn đề về thi cấp trường

15:02 28/01/2015

Các thắc mắc của học sinh và giáo viên về thi cấp trường mới nhất hiện nay.

1. Tại sao con tôi đang thi đến vòng số 6 (hoặc các vòng từ vòng tự do số 9 trở xuống) mà hiện tại đăng nhập vào trang web thì thấy hiện lên thông báo “Hiện đang diễn ra kỳ thi các cấp. Bạn vui lòng quay lại sau.” Tại sao lại như vậy?

Giải đáp: Từ vòng 10 đến vòng 14 là các vòng thi cấp trường. Nhà trường được phép chọn 1 vòng trong số các vòng trên để tổ chức thi cấp trường. Các vòng còn lại trong số những vòng trên mà nhà trường không tổ chức thì các em học sinh chờ thời gian mở tự do để thi tự do. Thời gian mở các vòng cấp trường từ 8h đến 17h hàng ngày trong vòng 1 tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) tính từ lúc bắt đầu mở vòng. Lịch thi các cấp bạn có thể tham khảo tại link: http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1382

Học sinh thi tự do từ vòng 1 đến vòng 9 chỉ có thể tham gia dự thi sau 18h hàng ngày (không kể thứ 7 và chủ nhật) trong tuần mở thi các cấp và tuần tiếp theo mở tự do vòng thi đó.

2. Tại sao con tôi thi xong vòng 9 mà khi đăng nhập vào toàn hiện lên thông báo “Điền mã số thi”. Mã số đó là gì vậy?

Giải đáp: Từ vòng 10 đến vòng 14 là các vòng thi cấp trường. Nhà trường được phép chọn 1 vòng trong số các vòng trên để tổ chức thi cấp trường. Vòng thi được chọn đó nhà trường sẽ cử giáo viên tạo mã và cung cấp mã đó cho học sinh thi. Các vòng còn lại trong số những vòng trên mà nhà trường không tổ chức thì các em học sinh chờ thời gian mở tự do để thi tự do.

3. Học sinh chưa thi vòng cấp trường mà nhà trường đã tổ chức (giả sử trường tổ chức thi vào vòng 11) thì có được thi bổ sung vào vòng 13 không?

Giải đáp: Học sinh được phép thi bổ sung vào các vòng cấp trường sau (chú ý vòng thi cấp trường không phân chia vùng miền để thi).

4. Học sinh đạt bao nhiêu điểm thì đủ tiêu chuẩn thi cấp quận/huyện?

Giải đáp: Các tiêu chí lựa chọn học sinh đi thi vòng thi cấp quận/huyện sẽ do nhà trường tự đưa ra dựa vào số lượng học sinh tham gia và điều kiện cơ sở vật chất của mỗi địa phương. Các tiêu chí đó có thể là: Số điểm thi, thời gian thi và số lần thi. Tùy từng trường có thể căn cứ vào các tiêu chí nêu trên của tất cả các vòng thi hoặc chỉ dựa vào vòng thi mà nhà trường tổ chức.

5. Giáo viên tạo mã thì toàn thấy báo là “Tên đăng nhập trên không thuộc nhóm giáo viên” hoặc cho học sinh điền mã thi đã tạo vào thì thấy báo “Mã thi trên không phải của trường này”. Tại sao?

Giải đáp: Có thể do:

  • Khi đăng ký tài khoản giáo viên, giáo viên đó đã không chọn đối tượng là giáo viên mà vẫn để là học sinh. Trường hợp này đề nghị giáo viên tạo tài khoản mới với đúng đối tượng là giáo viên.
  • Khi đăng ký thành viên, giáo viên đấy đã chọn nhầm trường khác, đến khi tạo mã thì hệ thống sẽ cấp mã theo tên trường khác. Do đó khi cấp cho học sinh thi sẽ không đúng mã trường.