Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Xóa tài khoản có tên không phù hợp

16:57 20/03/2015

Các tài khoản có tên không phù hợp sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Hiện tại trên trang web violympic.vn và trang math.violympic.vn có một số tài khoản có tên không phù hợp theo quy định của Ban Tổ chức, không đúng thuần phong mỹ tục, ... Với mục đích tạo ra một môi trường học tập trong sáng, lành mạnh cho các em học sinh, Ban Tổ chức thông báo sẽ xóa tất cả những tài khoản có tên như trên khỏi hệ thống.
Chúc các em học sinh tham gia dự thi đạt kết quả thật tốt!
Ban Tổ chức