Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Giải đáp thắc mắc về điểm thi, lịch thi, dụng cụ được mang vào phòng thi và cán bộ tạo mã

10:28 19/01/2015

Các thắc mắc của phụ huynh và học sinh sẽ được giải thích tại đây.

1. Về điểm thi:

- Đối với mỗi vòng thi (trừ vòng thi các cấp), học sinh được làm nhiều lần và phải đạt ít nhất 50% tổng số điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó. Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm, điểm tối thiểu của một vòng thi là 0 điểm.

- Đối với vòng thi cấp toàn quốc, học sinh chỉ được làm 1 lần duy nhất.

2. Về lịch thi:

Lịch thi cấp tỉnh Toán bằng Tiếng Việt và Toán bằng Tiếng Anh cùng vào ngày 20/03/2015, một học sinh có thể dự thi cả 2 cuộc thi Toán bằng Tiếng Việt và Toán bằng Tiếng Anh nếu ca thi không trùng nhau.

3. Về dụng cụ mang vào phòng thi:

Các em học sinh lớp 1, 2, 3, 4 không được mang máy tính bỏ túi có chức năng soạn thảo văn bản vào phòng thi, những công cụ Ban Tổ chức không quy định cấm thì học sinh có thể sử dụng.

4. Về đăng ký cán bộ tạo mã thi:

Cán bộ nào phụ trách tạo mã Toán bằng Tiếng Việt và Toán bằng Tiếng Anh phải đăng ký 2 tài khoản giáo viên tại 2 trang violympic.vn và math.violympic.vn và tạo 2 mã khác nhau trên 2 trang này.