Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Mẫu đăng ký cán bộ tạo mã cấp Tỉnh/Thành phố

14:19 10/03/2016

Các Sở Giáo dục lập danh sách đăng ký cán bộ tạo mã cấp Tỉnh/Thành phố đầy đủ các thông tin theo mẫu

Bản đăng ký cán bộ tạo mã cấp Tỉnh/Thành phố gửi về địa chỉ mail của Ban Tổ chức violympic@moet.edu.vn trước ngày 21/03/2016  theo mẫu DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Lưu ý:
 - Bản đăng ký cán bộ tạo mã cấp Tỉnh/Thành phố cần có xác nhận (chữ ký và dấu) của cán bộ Sở GD&ĐT.
- Ghi rõ tiêu đề email là: Đăng ký cán bộ tạo mã Toán bằng Tiếng Việt - Tỉnh ...