Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Mẫu danh sách học sinh tham gia thi các cấp

09:22 04/01/2017

Các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT lập danh sách học sinh tham gia dự Violympic của mình đầy đủ các thông tin theo mẫu

Để tổ chức vòng thi các cấp, tất cả các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT lập danh sách học sinh dự thi và gửi về địa chỉ mail của Ban Tổ chức violympic@moet.edu.vn bắt đầu từ ngày 05/01/2017 theo mẫu DOWNLOAD TẠI ĐÂY. (Bản Excel) 
Lưu ý: Ghi rõ tiêu đề email là: Danh sách học sinh dự thi cấp ..... Toán Tiếng Việt/ Toán Tiếng Anh/ Vật Lý- quận ... tỉnh...