Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Giải đáp thắc mắc về lịch thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia

16:10 14/01/2015

Ban Tổ chức tổng hợp cụ thể về lịch thi các cấp (từ vòng 10 đến vòng 19)

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 5747/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), lịch thi các cấp cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:

TOÁN BẰNG TIẾNG VIỆT

Lịch thi cấp trường:

Các trường có thể lựa chọn 01 trong các vòng thi từ vòng thi số 10 đến vòng thi số 14, lịch thi cụ thể như sau:

Lịch thi cấp huyện:

Vòng thi cấp huyện cụ thể như sau:

- Các ca thi:

Ca 1: từ 8h30 đến 9h30                                   Ca 3: từ 13h30 đến 14h30

Ca 2: từ 10h00 đến 11h00                               Ca 4: từ 15h00 đến 16h00


Bảng A gồm 21 tỉnh (thành phố) sau: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, , Cần Thơ, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hoà.

- Bảng B gồm 42 tỉnh còn lại.

Lịch thi cấp tỉnh:

- Toàn quốc thi cấp tỉnh: vòng thi số 17, ngày 20/03/2015.

- Các ca thi:

Ca 1: từ 8h30 đến 9h30                                   Ca 3: từ 13h30 đến 14h30

Ca 2: từ 10h00 đến 11h00                               Ca 4: từ 15h00 đến 16h00


- Vòng thi cấp tỉnh (dự phòng): Vòng thi số 18, ngày 24/03/2015.

Lịch thi cấp quốc gia:

- Vòng thi cấp toàn quốc dành cho học sinh các khối lớp 5; 9 và 11.

- Vòng thi toàn quốc: Vòng thi số 19, ngày 10/4/2015, từ 8h30 đến 9h30.

Download tài liệu trên TẠI ĐÂY