Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Giải đáp về vòng thi cấp trường

10:33 19/12/2014

Thắc mắc về vòng thi cấp trường sẽ được giải đáp trong mục này

Hỏi: Kính chào Ban Tổ chức, tôi là phụ huynh của một học sinh tham gia luyện thi ViOlympic. Trước hết tôi xin cảm ơn Ban Tổ chức đã tạo ra môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập. Tuy nhiên, tôi muốn có một vài thắc mắc muốn hỏi Ban Tổ chức rằng: Con tôi thi hết 9 vòng thi tự do mà cháu muốn tham gia thi tiếp vòng thi cấp trường thì phải làm thế nào?
Trả lời:
Theo thể lệ mới cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh ban hành ngày 05/12/2014, tất cả các học sinh tham gia thi hết vòng 9 đều được dự thi vòng cấp trường. Đối với các trường có tổ chức vòng thi cấp trường: BTC cấp trường hướng dẫn tổ chức các vòng thi. Nếu tỉnh không tổ chức thi cấp trường, học sinh sẽ tham gia thi cấp trường khi BTC mở tự do.

Xem thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet tại link sau:
http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1357

Xem hướng dẫn tổ chức thi cấp trường tại link sau:
http://violympic.vn/Page_New_Detail.aspx?ID=1360

Hỏi: Con tôi thi hết vòng cấp trường mà cháu muốn tham gia thi tiếp vòng thi cấp quận/huyện thì phải làm thế nào?
Trả lời: 
Theo thể lệ mới cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh ban hành ngày 05/12/2014, tất cả các học sinh tham gia thi hết vòng thi cấp trường đều được dự thi vòng cấp quận/huyện. Đối với các quận/huyện có tổ chức vòng thi cấp huyện: BTC cấp huyện hướng dẫn tổ chức các vòng thi. Nếu tỉnh không tổ chức thi cấp huyện, học sinh sẽ tham gia thi cấp huyện khi BTC mở tự do.

Hỏi: Con tôi thi hết vòng cấp quận/huyện mà cháu muốn tham gia thi tiếp vòng thi cấp tỉnh thì phải làm thế nào?
Trả lời:
Theo thể lệ mới cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh ban hành ngày 05/12/2014, tất cả các học sinh tham gia thi hết vòng thi cấp quận/huyện đều được dự thi vòng cấp tỉnh. Đối với các tỉnh có tổ chức vòng thi cấp tỉnh: BTC cấp tỉnh hướng dẫn tổ chức các vòng thi. Nếu tỉnh không tổ chức thi cấp tỉnh, học sinh sẽ tham gia thi cấp tỉnh khi BTC mở tự do.
Bộ GDĐT cấp giấy chứng nhận cho học sinh đạt giải tại vòng thi cấp toàn quốc đối với học sinh thuộc các tỉnh có tổ chức vòng thi cấp toàn quốc.

Hỏi: Ban Tổ chức cho hỏi vòng thi cấp trường có chia ngày thi theo vùng miền như mọi năm hay không?
Trả lời: Theo thể lệ mới cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh ban hành ngày 05/12/2014 và hướng dẫn tổ chức thi cấp trường ngày 09/12/2014, các trường có thể lưạ chọn 01 vòng trong các vòng thi từ vòng thi số 10 đến vòng thi số 14, không phân chia vùng miền. 

Hỏi: Tại sao con tôi thi đã mấy ngày nay mà không thấy tên được hiển thị trên xếp hạng?
Trả lời:
Có 2 nguyên nhân:
1. Sau khi học sinh thi 24h tên mới được hiển thị trên xếp hạng. Có thể khi học sinh vào đăng nhập trang web hiển thị lên thông báo nhắc nhở "Đề nghị các em sửa đổi thông tin cho phù hợp với năm học 2014 - 2015", học sinh không sửa thông tin nhưng vẫn ấn nút "Hoàn tất" thì tài khoản đó vẫn được xếp vào những học sinh mới sửa đổi thông tin và sau 24h tên mới được hiển thị kể từ lúc đó.
2. Rất nhiều học sinh lựa chọn tên trường sai nên không được hiển thị trên Xếp hạng trường đó, Ban Tổ chức đã vào kiểm tra lại thông tin thì thấy họ đã đăng ký sai tên trường nên tên của họ hiển thị bên trường khác.