Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Thông báo về các tài khoản quá hạn

10:46 10/01/2015

Bộ GD - ĐT sẽ công bố Thể lệ mới và văn bản hướng dẫn nhằm thực hiện chỉ thị 5105 ngày 3/11/2014 của Bộ trưởng. Để kiểm soát các tài khoản thành viên, xin thông báo:

Tất cả các tài khoản không vào thi trong vòng 6 tháng trở lại đây, Ban Tổ chức sẽ xóa tài khoản đó khỏi hệ thống. Thành viên có những tài khoản trên nếu muốn tham gia thi năm học 2014 - 2015 xin vui lòng tạo lập tài khoản mới.
Trân trọng thông báo tới các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh được biết!
Ban Tổ chức