Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Thông báo tạm dừng hỗ trợ qua điện thoại bàn từ ngày 23/06 đến ngày 29/06

12:26 22/06/2014

Vì lí do đang trong thời gian nghỉ hè của trường đại học FPT, Ban Tổ Chức xin thông báo tạm dừng hỗ trợ đối với các số máy bàn: 0463.278.041, 0463.278.042 , 0463.278.043 kể từ ngày 23/06 đến hết ngày 29/06/2014.

Trong khoảng thời gian này, nếu cần sự hỗ trợ từ phía Ban tổ chức, vui lòng liên hệ qua đường dây nóng: 01692321292 hoặc email namdx@fpt.edu.vn. 
Ngày 30/06, các hotline của Ban tổ chức sẽ hoạt động lại bình thường.
Ban Tổ Chức