DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI CUỘC THI "THỬ TÀI VÒNG 19"

Thông báo ban tổ chức

Thông báo kết quả giải quốc gia cuộc thi giải toán qua Internet – ViOlympic dành cho khối lớp 5,lớp 9 và lớp 11 năm học 2012-2013

14/05/2013

Hôm nay ngày 10 tháng 5 năm 2013, Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí quyết định số 1671 công nhận các cá nhân đạt giải trong cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 năm học 2012-2013.

 (file “QUYẾT ĐỊNH” đính kèm)
BTC xin thông báo danh sách học sinh đạt giải theo từng khối lớp:

Khối lớp 5 (file danh sách đính kèm)

Khối lớp 9 (file danh sách đính kèm)

Khối lớp 11 (file danh sách đính kèm)

 

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thông tin của các cá nhân đạt giải để BTC cấp giấy chứng nhận.

Trân trọng

                                                                                                                                                       BTC

Đăng nhập

                                     
Đăng ký thành viên mới
  

Hỗ trợ trực tuyến

0463.278.042
violympic@moet.edu.vn

Thường trực 8h30 – 17h30 thứ 2 đến thứ 6

bao viet
  

Điểm cao nhất quốc gia

Tổng số thành viên

14.202.517

ViCongDong
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome