Hôm nay ngày 10 tháng 5 năm 2013, Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí quyết định số 1671 công nhận các cá nhân đạt giải trong cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 năm học 2012-2013.

 (file “QUYẾT ĐỊNH” đính kèm)
BTC xin thông báo danh sách học sinh đạt giải theo từng khối lớp:

Khối lớp 5 (file danh sách đính kèm)

Khối lớp 9 (file danh sách đính kèm)

Khối lớp 11 (file danh sách đính kèm)

 

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thông tin của các cá nhân đạt giải để BTC cấp giấy chứng nhận.

Trân trọng

                                                                                                                                                       BTC