Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Danh sách các thầy cô tích cực gửi đề thi tuần từ 21/12 đến 27/12/2013

10:48 03/01/2014

Chương trình "Giáo viên gửi đề thi" đã dần đi đến hồi kết. Sau đây là các thầy cô có đóng góp tích cực cho chương trình trong tuần thứ 4.

Danh sách thầy cô:Các câu hỏi tiêu biểu:

Câu 1.

Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất có 36 chai, thùng thứ hai nếu bớt ra 6 chai thì số còn lại kém thùng thứ nhất 2 lần. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai nước mắm? (Lớp 3 – cô Nguyễn Thị Kim Thị)

Câu 2.

Cho hình thang ABCD có đáy AB = DC, AC và BD cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác ABO là 12cm2. Tính diện tích hình thang ABCD. (Lớp 5 – cô Nguyễn Thị Huyền)

Cô Huyền và tập thể đội ViOlympic trường Chũ

Câu 3.

Cho ba số dương x,y,z thoả mãn: . Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng x + y + z. (Lớp 9 – thầy Mai Văn Lung)  

Câu 4.

Tìm  giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn [-2; 0]. (Lớp 12 – cô Lưu Thị Huyên)

Kính mong các thầy cô giáo tiếp tục gửi đề thi về chương trình. Để thuận lợi cho giáo viên gửi bài, Ban tổ chức thông báo mỗi tác giả có thể gửi nhiều đề thi khác nhau.

Ban tổ chức sẽ tổng hợp và lựa chọn 5 giáo viên; tác giả xuất sắc nhất (gửi nhiều bài thi hợp lệ và có nhiều bài thi được chọn nhất) để vinh danh, trao thưởng. Lễ tổng kết cho đợt 2 dự kiến được tiến hành đúng vào ngày 11/1/2014.
Ban Tổ Chức