Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

HƯỚNG DẪN TẠO MÃ TRƯỜNG DÀNH CHO GIÁO VIÊN

15:51 26/12/2013

Ban tổ chức đề nghị giáo viên và nhà trường đọc kĩ hướng dẫn về việc tạo mã

Bước 1. Giáo viên vào hệ thống website http://violympic.vn
Bước 2. Đăng ký thành viên chọn đối tượng là giáo viên sau đó đăng nhập hệ thống:


Bước 3. Vào mục Thi các cấp


Bước 4. Click vào Tạo mã tương ứng với cấp thi để bắt đầu tạo mã. 


Bước 5. Chọn các thông tin của đơn vị mình và nhấn vào nút tạo mã


Bước 6. Hệ thống sẽ tự động sinh ra 1 mã số riêng cho đơn vị đó, sau khi tạo mã xong giáo viên nhấn vào nút Chấp nhận để lưu mã số đó vào hệ thống


Bước 7. Giáo viên sẽ ghi lại mã số này để cung cấp cho học sinh khi bắt đầu thi
Bước 8. Kích hoạt mã: Nhập mã vào ô Quản lý Mã. Đến thời điểm bắt đầu tổ chức thi thì bấm nút "Mở Mã" 

Bước 9. Sau khi thi xong giáo viên cần khoá mã lại để tránh tình trạng học sinh để lộ mã ra ngoài.


Ban tổ chức