Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Avatar

Vũ Đức Thắng

Trường THCS Nghĩa Minh

Lớp 7

ID: 51925493

  • Quận/Huyện : Huyện Nghĩa Hưng
  • Tỉnh/Thành phố : Nam Định
  • Ngày đăng ký : 00:16 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây