Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Đinh Thị Hoàng Mai

Trường Tiểu học Hợp Tiến

Lớp 1

ID: 51925490

  • Quận/Huyện : Huyện Đông Hưng
  • Tỉnh/Thành phố : Thái Bình
  • Ngày đăng ký : 00:14 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : 69072
  • Xếp hạng quốc gia : 1053338
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
300
1 phút 12 giây
17/2/2017 12:35:16 AM
2
1
300
1 phút 26 giây
17/2/2017 12:37:15 AM
Tổng
600
2 phút 38 giây