Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Trương Ngọc Phụng

Trường THCS Tân An

Lớp 9

ID: 51925489

  • Quận/Huyện : Quận Ninh Kiều
  • Tỉnh/Thành phố : TP Cần Thơ
  • Ngày đăng ký : 00:13 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây