Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Le Chau Bao Ngoc

Trường Tiểu học Lam Sơn

Lớp 4

ID: 51925488

  • Quận/Huyện : Quận Bình Thạnh
  • Tỉnh/Thành phố : TP Hồ Chí Minh
  • Ngày đăng ký : 00:13 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : 12966
  • Xếp hạng quốc gia : 545168
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
2
200
26 phút 0 giây
18/2/2017 5:56:56 PM
Tổng
200
26 phút 0 giây