Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Đặng Thị Nga

Trường THPT Nguyễn Trãi

Lớp 12

ID: 51925478

  • Quận/Huyện : Huyện Ngọc Hồi
  • Tỉnh/Thành phố : Kon Tum
  • Ngày đăng ký : 00:06 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : 577
  • Xếp hạng quốc gia : 23776
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
200
27 phút 57 giây
19/2/2017 10:16:51 AM
2
1
160
22 phút 34 giây
2/3/2017 7:17:20 PM
Tổng
360
50 phút 31 giây