Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Đặng Thị Nga

Trường THPT Nguyễn Trãi

Lớp 12

ID: 51925478

  • Quận/Huyện : Huyện Ngọc Hồi
  • Tỉnh/Thành phố : Kon Tum
  • Ngày đăng ký : 00:06 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : 686
  • Xếp hạng quốc gia : 34482
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Ngày hoàn thành
1
1
200
27 phút 57 giây
19/2/2017 10:16:51 AM
Tổng
200
27 phút 57 giây