Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Phạm Thị Thanh Ngân

Trường THPT Núi Thành

Lớp 10

ID: 51925476

  • Quận/Huyện : Huyện Núi Thành
  • Tỉnh/Thành phố : Quảng Nam
  • Ngày đăng ký : 00:02 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : 463
  • Xếp hạng quốc gia : 68422
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
160
31 phút 48 giây
18/2/2017 9:40:26 PM
Tổng
160
31 phút 48 giây