Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Phạm Thị Thanh Ngân

Trường THPT Núi Thành

Lớp 11

ID: 51925476

  • Quận/Huyện : Huyện Núi Thành
  • Tỉnh/Thành phố : Quảng Nam
  • Ngày đăng ký : 00:02 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây